Flora

As especies...que se reflexan nesta guía, son as observadas habitualmente nestas áreas, nesta guía mostrarase cada especie de forma individual aportando ademais das suas caracteristicas morfoloxicas e de comportamento, o seu estatus dentro do territorio de actuación e mais fora del. 

Gaflora

  Prantas     Árbores     Arbustos  

Podes entrar... na guía completa, ou entrar en una das seccions, "Mamiferos" si queres descubrir os mafiferos que precisan de terra firme para alimentanse ou criar tales coma coellos, raposos, nutrias, etc. "Insectos" neste apartado atoparas todolos insectos que principalmente atopamos nestes entornos tales como abellas, mariposas, escarabellos, etc. "Anfivios e Reptis" neste apartado englobaremos o resto de especies da nosa fauna que correponden a estas categorias, he que xunto coas anteriores integran a variedade da fauna de O Salnés. Integramos nestas galerías a fauna que o noso parecer concordan co titulo das mesmas, para quen visite esta paxina poda intuir que especies se atopara en cada galería, desistindo de agruparlas por familias, porque desta forma chegaremos a mais usuarios sendo así mais fácil de encontrar un exemplar en concreto.

publi

Esta páxina web en galego tivo unha axuda outorgada pola
Xunta de Galicia - Presidencia - Secretaria Xeral de Comunicación - Dirección Xeral de Comunicación Audiovisual