Resultados 161 - 200 de 207

Pato canelo

Tadorna ferruginea, Tarro canelo.

Detalles de producto

Pato chupón

Aythya ferina, Porrón común.

Detalles de producto

Pato cristado

Aythya fuligula, Porrón moñudo.

Detalles de producto

Pato frisado

Anas strepera, Ánade friso.

Detalles de producto

Pato rabeiro

Clangula hyemalis, Havelda.

Detalles de producto

Pato rabilongo

Pato rabilongo, Ánade rabudo.

Detalles de producto

Pato rubio

Netta rufina, Pato colorado.

Detalles de producto

Pedreiro cincento

Oenanthe oenanthe
Collalba...

Detalles de producto

Pega

Pica pica
Urraca

Detalles de producto

Pelicano branco

Pelecanus onocrotalus, Pelicano común.

Detalles de producto

Pentumeiro

Melanitta nigra, Negrón común.

Detalles de producto

Pentumeiro careto

Melanitta perspicillata, Negrón careto.

Detalles de producto

Pentumeiro de á branca

Melanitta fusca, Negrón especulado.

Detalles de producto

Perdiz común

Alectoris rufa
Perdiz roja.

Detalles de producto

Pernalonga

Himantopus himantopus, Cigüeñuela

Detalles de producto

Pernileiro

Burhinus oedicnemus, Alcaraván.

Detalles de producto

Peto formigueiro

Jynx torquilla
Torcecuello.

Detalles de producto

Peto real

Dendrocopos major, Pico picapinos.

Detalles de producto

Peto verde

Picus viridis, Pito real.

Detalles de producto

Pica costeira

Anthus petrosus, Bisbita costero.

Detalles de producto

Pica das árbores

Anthus trivialis, Bisbita arbóreo.

Detalles de producto

Pica de Richard

Anthus richardi, Bisbita de Richard.

Detalles de producto

Pica dos prados

Anthus pratensis, Bisbita común.

Detalles de producto

Picafollas europeo

Phylloscopus collybita, Mosquietero...

Detalles de producto

Picafollas ibérico

Phylloscopus ibericus, Mosquitero...

Detalles de producto

Picafollas musical

Phylloscopus trochilus, Mosquitero...

Detalles de producto

Picanzo Isabel

Lanius isabellinus, Alcaudón Isabel.

Detalles de producto

Picanzo vermello

Lanius collurio, Alcaudón dorsirrojo.

Detalles de producto

Picapeixe

Alcedo atthis, Martín pescador.

Detalles de producto

Pimpín

Fringilla coelebs, Pinzón.

Detalles de producto

Pimpín real

Fringilla montifringilla, Pinzón real.

Detalles de producto

Pombo torcaz

Columba palumbus
Paloma...

Detalles de producto

Rabirrubio

Phoenicurus ochruros, Colirrojo tizón.

Detalles de producto

Rousinol

Luscinia megarhynchos, Ruiseñor.

Detalles de producto

Ruisinol bravo

Cettia cetti, Ruiseñor bastardo.

Detalles de producto

Rula

Streptotelia turtur
Tórtola...

Detalles de producto

Rula turca

Streptoteliadecaocto
Tórtola...

Detalles de producto

Tartaraña das xunqueiras

Circus aeruginosus, Aguilucho lagunero.

Detalles de producto

Tordo charlo

Turdus viscivorus, Zorzal charlo.

Detalles de producto

Tordo común

Turdus philomenos, Zorzal común.

Detalles de producto

publi

Esta páxina web en galego tivo unha axuda outorgada pola
Xunta de Galicia - Presidencia - Secretaria Xeral de Comunicación - Dirección Xeral de Comunicación Audiovisual