Resultados 1 - 21 de 21

Anátidas

Asubiador americano

Anas americana, Silbón americano.

Detalles de producto

Cerceta

Anas crecca, Cerceta común.

Detalles de producto

Cerceta albela

Anas querquedula, Cerceta carretona.

Detalles de producto

Cerceta de Carolina

Anas carolinensis, Cerceta de Carolina.

Detalles de producto

Cullerete

Anas clypeata, Pato cuchara.

Detalles de producto

Éider

Somateria mollisima, Éider.

Detalles de producto

Ganso de cara negra

Branta bernicla, Barnacla carninegra.

Detalles de producto

Lavanco

Anas platyrhynchos, Ánade azulón.

Detalles de producto

Mergo cristado

Mergus serrator, Serreta mediana.

Detalles de producto

Pato asubión

Anas penelope, Silbón europeo.

Detalles de producto

Pato branco

Tadorna tadorna, Tarro blanco.

Detalles de producto

Pato canelo

Tadorna ferruginea, Tarro canelo.

Detalles de producto

Pato chupón

Aythya ferina, Porrón común.

Detalles de producto

Pato cristado

Aythya fuligula, Porrón moñudo.

Detalles de producto

Pato frisado

Anas strepera, Ánade friso.

Detalles de producto

Pato rabeiro

Clangula hyemalis, Havelda.

Detalles de producto

Pato rabilongo

Pato rabilongo, Ánade rabudo.

Detalles de producto

Pato rubio

Netta rufina, Pato colorado.

Detalles de producto

Pentumeiro

Melanitta nigra, Negrón común.

Detalles de producto

Pentumeiro careto

Melanitta perspicillata, Negrón careto.

Detalles de producto

Pentumeiro de á branca

Melanitta fusca, Negrón especulado.

Detalles de producto

publi

Esta páxina web en galego tivo unha axuda outorgada pola
Xunta de Galicia - Presidencia - Secretaria Xeral de Comunicación - Dirección Xeral de Comunicación Audiovisual