Results 1 - 21 of 21

Anátidas

Asubiador americano

Anas americana, Silbón americano.

Product details

Cerceta

Anas crecca, Cerceta común.

Product details

Cerceta albela

Anas querquedula, Cerceta carretona.

Product details

Cerceta de Carolina

Anas carolinensis, Cerceta de Carolina.

Product details

Cullerete

Anas clypeata, Pato cuchara.

Product details

Éider

Somateria mollisima, Éider.

Product details

Ganso de cara negra

Branta bernicla, Barnacla carninegra.

Product details

Lavanco

Anas platyrhynchos, Ánade azulón.

Product details

Mergo cristado

Mergus serrator, Serreta mediana.

Product details

Pato asubión

Anas penelope, Silbón europeo.

Product details

Pato branco

Tadorna tadorna, Tarro blanco.

Product details

Pato canelo

Tadorna ferruginea, Tarro canelo.

Product details

Pato chupón

Aythya ferina, Porrón común.

Product details

Pato cristado

Aythya fuligula, Porrón moñudo.

Product details

Pato frisado

Anas strepera, Ánade friso.

Product details

Pato rabeiro

Clangula hyemalis, Havelda.

Product details

Pato rabilongo

Pato rabilongo, Ánade rabudo.

Product details

Pato rubio

Netta rufina, Pato colorado.

Product details

Pentumeiro

Melanitta nigra, Negrón común.

Product details

Pentumeiro careto

Melanitta perspicillata, Negrón careto.

Product details

Pentumeiro de á branca

Melanitta fusca, Negrón especulado.

Product details

publi

Esta páxina web en galego tivo unha axuda outorgada pola
Xunta de Galicia - Presidencia - Secretaria Xeral de Comunicación - Dirección Xeral de Comunicación Audiovisual